Mr. Kang Shuchun, CEO of Shippingchina.com carries parley with Mr. Qian Yongchang
Mr. Kang Shuchun, CEO of Shippingchina.com carries parley with Mr. Qian Yongchang