Shen Guohuo receives award representing Mr. Gao Yanming
Shen Guohuo receives award representing Mr. Gao Yanming